NACO-DS 1070

معادل عملکردی BYK 170

افزودنی‌ ترکننده و دیسپرس‌کننده کد 1070، جهت استفاده در پوشش‌های صنعتی و پوشش‌های کویل پایه حلال توصیه می‌شود. این افزودنی باعث تثبیت پرکننده ها، رنگدانه­ های آلی و معدنی و کربن بلک در ساختار رنگ ها شده و از تجمع مجدد ذرات در مدت زمان انبارش جلوگیری می‌نماید. افزودنی استاندارد جهت پوشش‌های کاتالیز شده و قابل پخت با اسید است.

کاربردها < توصیه شده < کاربری تخصصی:
صنایع پوشش < پوشش‌های پایه حلال< پوشش‌های کویل بر پایه پلی استر

بسته بندی

گالن 18 کیلویی

بشکه 185 کیلویی

NACO-DS 1070
Hidden
نام درخواست کننده*

سوالی دارید؟

کارشناسان ما، آماده اند تا با ارائه راهنمایی و مشاوره های فنی، بهترین گزینه و راه حل را جهت استفاده از این محصول در اختیار شما قرار دهند.

شرکت 44787098 (021)
واتس اپ 6030635 (0905)

فهرست