NACO-DS 1211

افزودنی‌ ترکننده و دیسپرس‌کننده پایه آب اقتصادی کد 1211، با دوز مصرف پایین جهت استفاده در پوشش‌های پایه آب ساختمانی توصیه می‌شود. این افزودنی باعث تثبیت پرکننده ها، رنگدانه ­های آلی، معدنی و کربن بلک در ساختار رنگ‌های پایه آب شده و از رسوب ذرات در مدت زمان انبارش جلوگیری می‌نماید.

کاربردها < توصیه شده < کاربری تخصصی:
صنایع پوشش < پوشش های پایه آب < رنگ های ساختمانی اکرلیک

بسته بندی

گالن 19 کیلویی

بشکه 200 کیلویی

NACO-DS 1211
Hidden
نام درخواست کننده*

سوالی دارید؟

کارشناسان ما، آماده اند تا با ارائه راهنمایی و مشاوره های فنی، بهترین گزینه و راه حل را جهت استفاده از این محصول در اختیار شما قرار دهند.

شرکت 44787098 (021)
واتس اپ 6030635 (0905)

فهرست